Речник косовско-метохиског дијалекта

па̏ча , е  ж.   врста чорбастог јела што се справља од овчијих или говеђих ногу и оцта са белим луком.  —   Па̏ча  пасуљ.   Вид.   пасу̑љ . — У В. н. , у RJA. 1. pača  ж., али овде значи пихтије .   Реч је персиска   pa   нога , če  суф. за дем. ножица . У тур.  значи нога у стоке од колена на ниже, јело од ногу овчијих, козјих, говеђих и сл.

Речник говора јужне Србије

па́ча  ж   ( перс. )   ( тур.   paça )   исецкано пилеће месо и запржено.   „Ма́јка је мо́ја од пи́ле направи́ла па́чу”   ( Врање ).