Српски рјечник

ту̏лум , *  m.   vide   мјешина .

Речник косовско-метохиског дијалекта

ту̏лум  и тулу̑м , тулу̏ма  м.   мешина, мех :   Сас тулу̏ме  но̏су зе̄јти̑н.  — У В. и Br. Iv.   tȕlum  м.   Тур.   tulum   нераспарана свучена кожа са овце, козе и сл. која пошто се уштави служи као суд за транспорт вина, ракије, сирћета, негде за масло и сир па чак и за пекмез; крзно тако одерано и спремљено за поставу од једне животиње: Две тахте чине један тулум .   Фиг. трбух : Со̏л гле̏да да напу̏ни тулу̑м .  —   Каже се за дебелог и пуног човека .