Српски рјечник

хо̀тјети , хо̀ћу  ( хо̀тио , хо̀тјела )   vide   хтјети .