Српски рјечник

шѝмшир   [*] , m.   der Buchsbaum , buxus semper virens Linn . [ cf.   бус   3 , зеленика   2 , мрчела ].

Речник косовско-метохиског дијалекта

шимши̑р , а  м.   врста зимзеленог дрвета од кога се праве чешљеви, кашике и др., а гаји се и по баштама као украс . — У Br. Iv. šìmšir  м.   Тур.   šimšir,  постало од čimšir  им.