Српски рјечник

че̏ља̑д , f. ( coll.)
1.
  die Frauenspersonen im Hause , feminae familias .
2.
  die Leute im Hause , familia . [ cf.   војска   4 , глота   2 , жупа   4 ].
3.
  Дубр. )   Leute , homines : у овом су мјесту обична чељад .   cf.   војска   [3] .

Речник дубровачког говора

че̏ља̄д  зб.  им.  (и: че̏ја̄д ) скупина људи.  –   Цр̏ква је би́ла пу̏на че̏ља̄ди и̏з гра̄д и са сѐла.  – О̀(д) сӣлне̄ че̏ја̄ди се ни́је мо̀гло ни присту́пит.

Речник говора Прошћења

че̏љад , , ж.  — зб. им. од чељаде, чланови породице.  —   Сва су ми чељад од куће отишла.